Mgr.
Jáchym
Brzezina
Ph.D.

Rád hledám nová řešení, učím se nové věci a snažím se věci posouvat novým, lepším směrem. Obzvláště rád mám analýzu dat, data mining a kromě toho jsem si plně vědom, že nedílnou součástí datové analýzy je i následná prezentace a vizualizace těchto dat, proto se snažím hledat způsoby, jak tato data prezentovat atraktivně, srozumitelně a novými způsoby. K tomuto účelu vytvářím například interaktivní webové aplikace či názorné a vizuálně atraktivní infografiky. Hlavním oborem mého zájmu jsou pak data a informace spojené s životním prostředím.

Životopis (CV)

Vize bez akce je pouhým snem.
Akce bez vize je prostým plýtváním času.
Vize a akce společně mohou změnit svět.

Joel Baker

 

Na čem aktuálně pracuji a novinky.

infoviz.cz

Projekt Infoviz.cz představuje přehledně a komplexně zpracovaný přehled mnou zpracovávaných infografik zaměřených především na téma životního prostředí.  Více v sekci Projekty níže.

Envidata

Projekt Envidata jsem vytvořil v roce 2021. Jedná se o komplexní analýzu otevřených dat zaměřených na počasí, klima, hydrologii a kvalitu ovzduší.  Více v sekci Projekty níže.

Pracovní zkušenosti

Od roku 2014 pracuji na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně, dříve jako vědecký pracovník na oddělení meteorologie a klimatologie, od roku 2018 jako vedoucí oddělení kvality ovzduší. Na ČHMÚ se však podílím na řadě dalších činností a aktivit, popsaných v bodě "další činnosti na ČHMÚ".

Kromě své hlavní pracovní činnosti se podílím na mnoha dalších projektech v rámci různých organizací.

1-CHMU-logo-CS-vychozi-MODRA

Od března 2018 vedu oddělení kvality ovzduší na ČHMÚ v Brně. Moje pracovní činnost zahrnuje psaní odborných zpráv, výstupy v médiích, komunikaci se zákazníky, vedení pracovníků oddělení, účast na poradách vedení, vědecko-výzkumná činnost zahrnující mj. aktivní účast na odborných konferencích a psaní článků do odborných časopisů, komunikaci s dalšími odbornými institucemi a subjekty veřejné správy či např. plánování práce.

Na ČHMÚ v Brně jsem nastoupil ještě v době posledního ročníku VŠ jako specialista na oddělení meteorologie a klimatologie. Zde jsem měl zpočátku na starosti zejména přípravu dat, překlad odborných textů, později pak také vědecko-výzkumnou činnost v oblasti meteorologie a klimatologie.

Na ČHMÚ jsem zapojený do řady dalších aktivit a jsem či byl jsem členem mnoha pracovních skupin a týmů. Moje činnosti nad rámec povinností vedoucího oddělení kvality ovzduší se týkají především tvorby internetových stránek, vizualizace dat, tvorby webových aplikací, odborných překladů, datové analýzy, tvorby obsahu na sociálních sítích, publikací pro media a dalších technologií.

 
 • sociální sítě – tvorba strategie publikování na sociálních sítích, správa profilů na sociálních sítích.
 • sdílené úložiště – implementace open-source sdíleného úložiště a online kancelářské aplikace založené na platformě NextCloud v kombinaci s OnlyOffice.
 • mobilní aplikace – tvorba strategie dalšího vývoje, plánování obsahu, tvorba statistik používání (Firebase, Google Analytics).
 • marketing – koordinace a plánování marketingu, vývoj strategie, hodnocení
 • diskuzní forum – implementace open-source platformy pro možnost efektivní interní diskuze
 • GIS – odborný konzultant se zaměřením na open-source technologie a alternativní možnosti mapových zobrazení a mapových serverů.
 • infografiky – autor celkového konceptu, nápadu, strategie implementace, samotná realizace, design
 
Pro ČHMÚ jsem vytvořil řadu kompletních internetových stránek (analýza/wireframe, návrh architektury, návrh a vytvoření designu, nakódování, testování, release).
 • informační stránky ČHMÚ info.chmi.cz
 • stránky vědeckého projektu Aramis 
 • stránky vědeckého projektu Perun
 • stránky odborné konference podunajských států
 • stránky odborné konference Hydrologické dny
 • stránky sportovních her
 • stránky projektu Bora

Na ČHMÚ jsem vytvořil řadu interaktivních aplikací a software, níže jsou uvedené některé z nich:

 • kompletní zpracování elektronických verzí ročenek pro úsek Kvality ovzduší a Meteorologie a klimatologie
 • interní software Airity – pro účely zpracování a hodnocení dat ze skenovacího elektronového mikroskopu jsem vytvořil interní software Airity, který poskytuje komplexní hodnocení těchto unikátních dat.
 • AQIV (Air Quality Interactive Visualizer) – interní interaktivní aplikace pro analýzu surových dat o kvalitě ovzduší, založenou na jazycích PHP, JS a R, která umožňuje provádět velké množství statistických analýz, tvorbu větrných a koncentračních růžic, grafů, interaktivních tabulek a mnoho dalšího.
 • rezervační systém měřicí techniky
 • elektronická kniha jízd
 • elektronický systém objednávání obědů
 • interaktivní mapové aplikace – např. mapa aktuálních koncentrací znečišťujících látek, stavu hladin řek či mapa bleskových povodní.
 • prohlížečka dlouhodobých klimatických dat a prohlížečka operativních meteorologických dat
 • aplikace pro další funkce, např. odesílání meteorologických dat pro dopravní podnik
EEA

V rámci konzorcia ETC/ATNI mám jako zástupce ČHMÚ na starosti úkol související s kontrolou emisních dat v EU a v roce 2021 jsem také členem týmu zabývajícího se vlivem pandemie koronaviru na kvalitu ovzduší.

logo-lingea

Ve firmě Lingea jsem pracoval v době studia na VŠ. 

Věnoval jsem se především:

 • příprava biologicko/zeměděleského Aj/Čj a Čj/Aj slovníku
 • překlad knižních turistických průvodců
  • Dubaj
  • Japonsko
  • Zakynthos
  • Francouská Riviéra
  • Švédsko
  • Moskva
  • Řím
  • Polsko
  • Benátky
  • Malajsie
  • Los Angeles
  • New York
  • Island
  • Amsterdam
  • Chorvatsko
  • Vídeň
  • Kréta
  • Island

Členství

Česká meteorologická společnost

Jsem členem České meteorologické společnosti, ve které jsem zároveň členem výboru.
cmes.cz

Česká společnost chemická

Jsem členem České společnosti chemické.
csch.cz

Poradní sbor Rady města Brna pro životní prostředí

Jsem členem poradního sboru rady města Brna pro životní prostředí zřízeného Magistrátem města Brna.
brno.cz

Vzdělání

Již od třetí třídy jsem chodil na výběrovou školu. Na tu potom navázaly dva ročníky osmiletého gymnázia a pak mezinárodní školy v belgickém Waterloo a německém Stuttgartu, kde jsem školu ukončil maturitní zkouškou International Baccalaureate.

Po střední škole jsem studoval dva roky na University of Edinburgh a bakalářské a navazující magisterské studium následně dokončil na Masayrkově univerzitě v Brně.

Po ukončení magisterského vzdělání jsem v rámci dálkového kombinovaného studia úspěšně absolvoval doktorský program Krajinná ekologie na Mendelově univerzitě v Brně, zakonečný udělením titulu Ph.D.

185811684_531354334913225_3401181064095808548_n

Na Mendelově univerzitě jsem studoval kombinovaný (dálkově) doktorský program Ekologie a ochrana prostředí, Aplikovaná a krajinná ekologie.

  Téma závěrečné práce:

Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší.

muni

Na Masarykově univerzitě jsem studoval dvouletý navazující magisterský obor Molekulární biologie a genetika na přírodovědecké fakultě.


  Téma závěrečné práce (v anglickém jazyce):


Optimisation of Gibson assembly for construction of polycistronic vectors for somatic cell reprogramming into medium spiny neurons


Abstrakt a plný text

Po přestupu z univerzity v Edinburghu (z osobních, nikoliv studijních důvodů) jsem vystudoval tříletý bakalářský program Molekulární biologie a genetika na přírodovědecké fakultě MUNI.

  Téma závěrečné práce:

Transdiferenciace in vitro a in vivo

Abstrakt a plný text

EdinLogo-Web

Dva roky jsem studoval na prestižní skotské univerzitě University of Edinrburgh obor Molekulární biologie.

Studium jsem poté z osobních důvodů ukončil a přestoupil na MUNI.

ISS-only-Logo_4c (1)
Na mezinárodní škole v německém Stuttgartu jsem úspěšně ukončil studium mezinárodně uznávanou zkouškou International Baccalaureate. V rámci maturitních předmětů je nutné vybrat si tři předměty na vyšší úrovni. Maturitní předměty:
 • Mathematics – High level
 • Biology – High level
 • Business – High level
 • English – Standard level
 • Chemistry – Standard level
 • German – Standard level
 • Theory of Knowledge – Standard level


Závěrečná práce:
 Biology – Effect of Varying Watering Regimes on Bean Growth

 Projekt:
 Business – School cafeteria management
gml-logo

Dva roky jsem studoval prezenčně na výběrovém gymnáziu v Brně všeobecný osmiletý studijní program.

Další 4 roky jsem pak studoval paralelně mezinárodní školu v zahraničí a v ČR dvakrát ročně dělal rozdílové zkoušky.

St-Johns-Logo-01

Na belgické mezinárodní škole ve Waterloo jsem strávil část druhého stupně základní školy.

Primárně mi tento rok umožnil velmi výrazně zlepšit své znalosti anglického jazyka.

Jazyky

Díky dlouholetému pobytu a studiu na zahraničních školách jsem se naučil a setkal s několika jazyky. Zejména znalost angličtiny jsem následně zužitkoval při práci jako překladatel. Absolvoval jsem mezinárodně nejznámější a uznávanou jazykovou zkoušku Cambridge Assessment English na nejvyšší možné úrovni C2 s výslednou známkou A.

czech

Čeština
rodilý mluvčí

 
uk

English
úroveň C2 – rodilý mluvčí
Cambridge Assessment English – CPE, známka A

 
germany

Deutsch
úroveň A2

 
france

Française
úroveň A1

 

Certifikáty a ocenění

1519909599524

Cambridge Assessment English – C2 Profficiency (CPE)

Zkouška z nejvyššího stupně anglického jazyka v rámci mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů.

Výsledná známka: A (nejlepší)

wNvdQNC2NP8xkRhbTtXJMPNstt5GnVsX_N9CVW7zZms

Rensselaer Polytechnic Institute (New York) Medal

Ocenění od prestižní americké univerzity udělené během studia na mezinárodní škole ve Stuttgartu. 

Ocenění je udělováno nejlepším studentům ve vědeckých předmětech (chemie, biologie, fyzika) a matematice. 

Součástí ocenění je možnost využít stipendium v hodnotě 60 000 USD.

 

linkedin

LinkedIn Skill Badges

Na portálu LinkedIn jsem absolvoval testy prokázání znalostí v následujících oborech:

 • PHP – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 395 tisíc, kdo test absolvovali
 • JavaScript – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 1 milionu, kdo test absolvovali
 • Microsoft Word – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 3,4 milionů, kdo test absolvovali
 • Microsoft Excel – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 9,3 milionu, kdo test absolvovali
 • Microsoft PowerPoint – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 4 milionů, kdo test absolvovali
 • Adobe Photoshop – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 1,3 milionu, kdo test absolvovali
 • HTML – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 1,4 milionu, kdo test absolvovali
 • CSS – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 894 tisíc, kdo test absolvovali
 • MySQL – mezi 5 % nejlepších uživatelů z 497 tisíc, kdo test absolvovali
ilu_data21_bg_white

1. místo v soutěži Společně otevíráme data 2021

Soutěž společně otevíráme data oceňuje nejlepší aplikace postavené na veřejně dostupných datech v ČR. S aplikací Envidata jsem získal první místo v kategorii Klima a životní prostředí.

Publikace a výstupy

Vědecké články

Nanoparticle Number Concentration in the Air in Relation to the Time of the Year and Time of the Day
Brzezina, J., Köbölová, K. and Adamec, V., 2020. Nanoparticle Number Concentration in the Air in Relation to the Time of the Year and Time of the Day. Atmosphere, 11(5), p.523.   online

Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na koncentrace suspendovaných částic PM10 v České republice
Brzezina, J., Antošová, Š., Jurnečková, P., 2020. Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na koncentrace suspendovaných částic PM10 v České republice. Meteorologické zprávy 33–38.   online

Ohňostroje a kvalita ovzduší
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Ohňostroje a kvalita ovzduší. Vesmír 98, 4.  online

Evaporation from water surfaces in urban environments, using Prague and Pilsen (Czech Republic) as examples
Knozová, G., Brzezina, J., Rožnovský, J., Kohut, M., 2016. Evaporation from water surfaces in urban environments, using Prague and Pilsen (Czech Republic) as examples. Environ. Socio-economic Stud. 4, 13–23.  online

Analysis of evaporation from water surface measured automatically by the EWM evaporimeter at the weather station in Ústí nad Orlicí between 2001 and 2014
Kohut, M., Roznovský, J., Knozová, G., Brzezina, J., 2015. Analysis of evaporation from water surface measured automatically by the EWM evaporimeter at the weather station in Ústí nad Orlicí between 2001 and 2014. Contrib. to Geophys. Geod. 45, 269–283.  online

Effect of snow cover on soil frost penetration
Rožnovský, J., Brzezina, J., 2017. Effect of snow cover on soil frost penetration. Contrib. to Geophys. Geod. 47, 287–297.  online

The December 2014 glaze event in the Czech Republic: predictability and impacts
Zahradníček, P., Münster, P., Bíl, M., Skalák, P., Štěpánek, P., Farda, A., Panský, M., Brzezina, J., Bílová, M., Kubeček, J., 2018. The December 2014 glaze event in the Czech Republic: predictability and impacts. Weather 73, 375–382.  online

The effects of Changes in Snow Depth on Winter Recreation
Zahradníček, P., Rožnovský, J., Štěpánek, P., Farda, A., Brzezina, J., 2016. The effects of Changes in Snow Depth on Winter Recreation. J. Landsc. Manag. 7, 45–54.

Měření kvality ovzduší během brněnské přehlídky ohňostrojů 2018
Brzezina, J., Antošová, Š., 2018. Měření kvality ovzduší během brněnské přehlídky ohňostrojů 2018, in: Ochrana ovzdušia 2018. Kongres studio, Štrbské Pleso, Bratislava, s. 173–178.

Ohňostroje a kvalita ovzduší
Brzezina, J., 2019. Ohňostroje a kvalita ovzduší, in: Ovzduší 2019. RECETOX, Masarykova Univerzita, Brno, s. 3.

Vliv epidemie koronaviru na kvalitu ovzduší
Brzezina, J., 2020. Vliv epidemie koronaviru na kvalitu ovzduší, in: Konferencia Mladých Odborníkov. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, s. 12.

Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší – případová studie Brno-Zvonařka
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší – případová studie Brno-Zvonařka, in: Mezinárodní konferencia – Ochrana ovzdušia 2019. Kongres studio, Bratislava, s. 81–87.

Vývoj koncentrací přízemního ozonu na vybraných stanicích imisního monitoringu v České republice, jejich korelace s meteorologickými prvky a s tím spojená možnost odhadu denní maximální koncentrace O3
Brzezina, J., Svejkovská, A., 2019. Vývoj koncentrací přízemního ozonu na vybraných stanicích imisního monitoringu v České republice, jejich korelace s meteorologickými prvky a s tím spojená možnost odhadu denní maximální koncentrace O3, in: Sborník abstraktů z výročního semináře České meteorologické společnosti konaného v Hlubočkách, Hrubé Vodě ve dnech 23.–25. září 2019. ČHMÚ, Praha.

Vliv sněhové pokrývky na promrzání půdy
Rožnovský, J., Brzezina, J., 2017. Vliv sněhové pokrývky na promrzání půdy, in: Mrazy a jejich dopady. Hrubá Voda, s. 9.

Výpar z vodní hladiny
Rožnovský, J., Brzezina, J., Knozová, G., Kohut, M., 2016. Výpar z vodní hladiny, in: Půdní a zemědělské sucho: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Kutná Hora, s. 156–164.

Vliv meteorologických prvků na výpar z vodní hladiny měřený automatickým výparoměrem EWM
Rožnovský, J., Brzezina, J., Knozová, G., Kohut, M., 2015. Vliv meteorologických prvků na výpar z vodní hladiny měřený automatickým výparoměrem EWM, in: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. Ústav hydrológie SAV, Bratislava, s. 104–114.

Vliv sněhové pokrývky a doprava
Rožnovský, J., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Farda, A., Brzezina, J., 2016. Vliv sněhové pokrývky a doprava, in: Doprava, zdraví a životní prostředí. Centrum dopravního výzkumu, Brno, s. 69–78.

Winter recreation and snow
Zahradníček, P., Brzezina, J., Farda, A., Rožnovský, J., Štěpánek, P., 2016. Winter recreation and snow, in: Fialová, J., Pernicová, D. (Ed.), Public Recreation and Landscape Protection – With Nature Hand in Hand? Mendel University in Brno, Brno, s. 302–308.

Dynamic of Winter Severity and its Effect on Recreation
Zahradníček, P., Rožnovský, J., Brzezina, J., Štěpánek, P., Farda, A., Chuchma, F., 2017. Dynamic of Winter Severity and its Effect on Recreation, in: Fialová, J., Pernicová, D. (Ed.), Public Recreation and Landscape Protection – With Nature Hand in Hand? Mendel University in Brno, Brno, s. 98–103.

Mrazové indexy v chladném půlroce na území České republiky
Zahradníček, P., Rožnovský, J., Brzezina, J., Štěpánek, P., Farda, A., Chuchma, F., Potopová, V., 2017. Mrazové indexy v chladném půlroce na území České republiky Frost Indexes for the Cold Half-year in the Czech Republic, in: Mrazy a jejich dopady. Hrubá Voda, s. 16.

Stanovení a změna tuhosti jednotlivých zim za období 1961 -2015
Zahradníček, P., Rožnovský, J., Brzezina, J., Štěpánek, P., Farda, A., Chuchma, F., Potopová, V., 2017. Stanovení a změna tuhosti jednotlivých zim za období 1961 -2015 Determination and Changes in Winter Severity in the Period between 1961 and, in: Mrazy a jejich dopady. Hrubá Voda, s. 17.

Odborné a vědecké práce

Brno-Líšeň a Vinohrady
Brzezina, J., Vránová Z., Brenčič M., 2021. Brno-Líšeň a Vinohrady – vyhodnocení měřicí kampaně v roce 2021. Brno. 242 stran.

Náměstí Svobody 2021
Brzezina, J., 2021. Náměstí Svobody – vyhodnocení měřicí kampaně v roce 2021. Brno. 73 stran.

Brno-Chrlice 2021
Brzezina, J., Vránová, Z., 2021. Brno-Chrlice – měřicí kampaň kvality ovzduší na jaře 2021. Brno. 97 stran.

Bystrc, Vejrostova 2020
Brzezina, J., 2021. Bystrc, Vejrostova – vyhodnocení měřicí kampaně 2020. Brno. 73 stran.

Sivice 2020
Brzezina, J., Vránová, Z., 2021. Sivice – vyhodnocení kvality ovzduší v roce 2020. Brno. 59 stran.

Sivice 2019
Brzezina, J., Antošová, Š., Vránová, Z., 2020. Sivice – vyhodnocení kvality ovzduší v roce 2019. Brno. 68 stran.

Náměstí Svobody 2019
Brzezina, J., 2019. Náměstí Svobody – měření kvality ovzduší na náměstí Svobody v Brně v srpnu 2019. Brno. 124 stran.

Golčův Jeníkov 2019
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Golčův Jeníkov – vyhodnocení kvality ovzduší. Brno. 60 stran.

Ignis Brunensis 2019
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Ignis Brunensis 2019 – měření kvality ovzduší během přehlídky ohňostrojů v Brně. Brno. 177 stran.

Sivice/Mokrá 2018
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Sivice/Mokrá – vyhodnocení kvality ovzduší v roce 2018. Brno. 85 stran.

Brno-Zvonařka 9/2018-2/2019
Brzezina, J., Antošová, Š., 2019. Brno-Zvonařka – vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019. Brno. 278 stran.

Ohňostroje Hlučín 2018
Brzezina, J., Antošová, Š., 2018. Ohňostroje Hlučín – měření kvality ovzduší během hlučínského festivalu. Brno. 74 stran.

Ignis Brunensis 2018
Brzezina, J., Antošová, Š., 2018. Ignis Brunensis 2018 – měření kvality ovzduší během přehlídky ohňostrojů v Brně. Brno. 165 stran.
Bakalářská práce: Transdiferenciace in vitro a in vivo
Brzezina, J., Transdiferenciace in vitro a in vivo. Masarykova univerzita. 2012.  online

Diplomová práce: Optimisation of Gibson assembly for construction of polycistronic vectors for somatic cell reprogramming into medium spiny neurons
Brzezina, J., Optimisation of Gibson assembly for construction of polycistronic vectors for somatic cell reprogramming into medium spiny neurons (Optimalizace Gibson assembly pro tvorbu polycistronních plasmidů určených k reprogramování somatických buněk do „medium spiny“ neuronů ). Masarykova univerzita. 2014.  online

Disertační práce: Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší
Brzezina, J., Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší. Mendelova univerzita. 2021.

Média

V rámci své práce úzce spolupracuji s řadou médií, kterým poskytuji textové, hlasové i audiovizuální výstupy, zejména na téma kvality ovzduší.

Výběr médii, se kterými spolupracuji:

Knihy

Jsem hlavním autorem následujících publikací.

Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší

Jáchym Brzezina, Ivana Černá, Jana Ivančicová, Filip Chuchma, Jarmila Halířová, Petr Münster

O počasí, vodě a ovzduší panuje mezi veřejností řada mýtů a nejasností. Cílem této publikace je stručnou a srozumitelnou formou uvést skutečná fakta a danou problematiku vysvětlit. Snahou nebylo poskytnout vyčerpávající a vysoce odborné odpovědi na dílčí otázky, ale naopak podat informace tak, aby nevyžadovaly hluboké odborné znalosti. 

Kniha obsahuje téměř sto různých témat na základě vlastních zkušeností získaných při komunikaci s veřejností. Publikace poučí, zaujme a třeba i překvapí.

Prezentace

Pravidelně prezentuji jak v médiích, tak na odborných konferencích, seminářích, workshopech, kulatých stolech, přednáškách pro veřejnost apod. Níže jsou uvedeny dvě ukázky.

 Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší

80minutová podrobná prezentace o vlivu opatření proti šíření epidemie koronaviru na kvalitu ovzduší.

 Kvalita ovzduší

První ze série popularizačních přednášek o kvalitě ovzduší na brněnské hvězdárně.

Konference

Pravidelně se účastním odborných konferencí, většinou aktivně s vlastní prezentací a příspěvkem či posterem.

Odpadové forum, Hustopeče (10/2021)

Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší

Výroční seminář České meteorologické společnosti, Louny (9/2021)

Mimořádně dobrá kvalita ovzduší v roce 2020 a co bylo její příčinou

Setkání v čistém ovzduší, Liberec (9/2021)
 
Konferencia mladých odborníkov, online (11/2020)

Vliv nouzového stavu a epidemie koronaviru na kvalitu ovzduší – vítězná přednáška v kategorii Meteorologie a kvalita ovzduší

Ochrana ovzdušia, Štrbské Pleso (11/2019)

Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší – případová studie Brno-Zvonařka

Setkání v čistém ovzduší, Tábor (10/2019)
 
Výroční seminář České meteorologické společnosti, Hlubočky (9/2019)

Vývoj koncentrací přízemního ozonu na vybraných stanicích imisního monitoringu v České republice, jejich korelace s meteorologickými prvky a s tím spojená možnost odhadu denní maximální koncentrace přízemního ozonu

Měření emisí a ochrana ovzduší, Ústupky u Seče (5/2019)
Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší
 
Ovzduší 2019, Brno(5/2019)
Ohňostroje a kvalita ovzduší
 
Odpadové forum, Hustopeče (3/2019)
 
Ochrana ovzdušia, Štrbské Pleso (11/2018)
Měření kvality ovzduší během ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis 2018 v Brně
 
Doprava, zdraví a životní prostředí, Brno (10/2019)
 
Ovzduší ve státní správě, Ostrava (11/2018)
 
Setkání v čistém ovzduší, Plzeň (10/2018)

Projekty a dobrovolnické činnosti

logoM

Envidata

 

Projekt Envidata jsem vytvořil v roce 2021. Jedná se o komplexní analýzu otevřených dat zaměřených na počasí, klima, hydrologii a kvalitu ovzduší. 

Cílem stránek je srozumitelně, přehledně, ale zároveň komplexně analyzovat a vizualizovat data o těchto tématech, včetně různých typů grafů, tabulek a doprovodných textů.

 
logoXL

Infoviz

Projekt Infoviz.cz představuje přehledně a komplexně zpracovaný přehled mnou zpracovávaných infografik zaměřených především na téma životního prostředí. 

Každou infografiku lze stáhnout v různých rozlišeních a formátech, lze je filtrovat podle kategorie, klíčových slov nebo například datum vytvoření.  Infografiky lze vyhledávat podle názvu a text infografik je k dispozici i ve strojově čitelné podobě.

 
cropped-logoBlog-1-300x300

Blog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu

 

Jsem zakladatelem, hlavním přispěvatelem a programátorem a designerem blogu brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který je aktivní od února 2018.

Blog zahrnuje řadu odborných článků, interaktivních edukačních prvků (kvízy, prezentace, animované toky řek, mapy, převody jednotek atd.).

 
log

Meteotemplate

Jsem zakladatelem a hlavním programátorem a designerem projektu Meteotemplate – interaktivní webové šabloně pro majitele meteorologických stanic, kterou používají tisíce lidí z více než 70 zemí světa ve více než 35 jazykových mutacích.

Projekt jsem založil v červenci 2015.

Šablona kromě základních prvků sestávajících ze stovek skriptů zahrnuje více než 400 doplňků. 

Jsem autorem celého backendu (PHP + MySQL) a frontendu (ikony, web) a starám se také o support.

stažený soubor

Primát

 

Primát je jeden z největších studentských portálů v České republice, který umožňuje studentům sdílet materiály, komentáře a další užitečné studijní informace.

Zpočátku jsem jako student na portál aktivně přidával materiály. Za tyto materiály studenti sbírali tzv. “banány”, tedy určitou formu kreditů.

Po několika letech jsem se stal uživatelem s jednoznačně nejvyšším počtem kreditů v historii portálu a proto mne kontaktoval sám zakladatel projektu – Max.

Nabídl mi spolupráci na tvorbě Primátu a stal jsem se tedy jedním z Administrátorů.

84353b

Open House Brno

 

Open House Brno je festival architektury, během kterého se každoročně otevřou dveře na řadu nevšedních míst, v tomto případě v Brně.

Pro OHB pracuji jako dobrovolník zajišťující technickou podporu – tvorba webu, pořizování videí a fotek, střih a postprodukce videí apod.

Co umím

Odborné znalosti

Díky své práci na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší na ČHMÚ mám rozsáhlé znalosti v oblasti monitoringu, hodnocení a dalších informací o kvalitě ovzduší zejména v České republice.

Napsal jsem řadu rozsáhlých odborných zpráv, reportů, popularizačních i odborných článků do médií i odborných časopisů a vystoupil na mnoha odborných konferencích na toto téma.

Při své práci používám jak primární naměřená data, která si analyzuji v příslušných programech (zejména ve statistickém softwaru a jazyce R), tak například družicové snímky, které rovněž procesuji skriptově a které jsem použil například při analýze vlivu COVID19 na kvalitu ovzduší.

Výstupy zahrnují jak odborný text, tak různé další prvky jako například graficky názorné infografiky, interaktivní mapy, animace či webové aplikace.

Čtyři roky jsem pracoval na ČHMÚ na pozici meteorologa specialisty. Primárně jsem se zabýval analýzou meteorologických a klimatických dat.

Podílel jsem se na několika odborných článcích, vytvořil jsem řadu interaktivních meteorologických aplikací, infografik a dalších odborných i edukačních materiálů.

IT znalosti

Nejsem ajťák a nikdy jsem neměl žádnou formální výuku IT – jsem samouk, který má IT jako hobby a ve volném čase se naučil programovat a tvořit internetové stránky a aplikace.

Jazyky, ve kterých pracuji:

 • PHP

  Většina webových aplikací které vytvářím je založena právě na jazyce PHP. V PHP je mj. napsán například i projekt Meteotemplate, blog ČHMÚ Brno a používají jej všechny složitější weby, které vytvářím.

 • Javascript

  Nedílnou součástí veškerých interaktivních prvků na webu je skriptovací jazyk Javascript. Mezi nejpoužívanější JS knihovny, které v mém kódu uplatňuji jsou populární nástavba jQuery, dále mapová knihovna Leaflet, knihovna na tvorbu grafů Apex Charts či D3, knihovna na animace Wow a mnoho dalších.

 • R

  Jazyk R představuje z mého pohledu nejlepší nástroj pro statistickou analýzu dat, který nabízí nepřeberné množství doplňků a umožňuje dělat různé komplexní analýzy dle požadavků. Rko nejčastěji používám např. při tvorbě koncentračních růžic v oboru kvality ovzduší.

 • HTML

  HTML sice není striktně vzato programovací jazyk, nicméně je tento syntax naprostým základem všech internetových stránek. Ve svých aplikacích používám HTML5 pro tvorbu moderních a funkčních webů.

 • CSS

  CSS je nutnost pro jakékoliv stylování a tvorbu frontendu (designu) webu. CSS3 tedy používám právě pro vytvoření atraktivně vypadající stránku s kvalitním UX.

 • SQL

  SQL používám pro jakékoliv databázové aplikace. Nejčastěji používám databáze postavené na technologii MySQL, u aplikací s většími nároky na robustnost databáze pak open-source databázový systém PostGres.

 • Visual Basic

  VBA už sice nepatří k jazykům, které by se hojně využívali v dnešních programech, na straně druhé je to naprostá nutnost pro kohokoliv, kdo chce vytvářet pokročilejší aplikace v balíčku MS Office prostřednictvím maker.

Co dále používám a umím v IT?

 
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access) – s tímto balíčkem kancelářských aplikací pracuji již od svých 7 let, tedy více než 25 let. Na ČHMÚ jsem vytvářel a prezentoval školení pro pracovníky, jak tento program využívat, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé (makra, vlastní funkce apod.).
 • LibreOffice – méně funkcí, za to open-source
 • Adobe Photoshop – jako volnočasový fotograf a za účelem vytváření grafiky pro weby apod. již více než 15 let používám AP.
 • Affinity Photo a Affinity Publisher – v poslední době pracuji kromě Photoshopu také s tímto relativně novým produktem, který mne zaujal jak svou cenovkou, tak možnostmi.
 • Visual Studio Code – můj nejoblíbenější a nejpoužívanější software pro programování.
 • Notepad++ – používal jsem zejména v minulosti, v určitých ohledech jednodušší než VSC a pro některé účely tudíž vhodnější.
 • Filezilla aplikace pro FTP přenos a další práci se soubory.
 • Openshot Video Editor – střih a post-processing videí
 • DaVinci Resolve – střih a post-processing videí.
 • WordPress – ve WordPressu jsem vytvořil již řadu více čí méně složitých webů.
 • Google Analytics – denně používám tento nástroj pro sledování návštěvnosti webů a dalších statistik souvisejících právě s využíváním internetových stránek.
 • Firebase aplikace na sledování statistik používání mobilních aplikaci na OS Google Android.
 • Facebook Creator Studio – umím pracovat s FB platformou pro publikování a analýzu na FB.
 • TweetDeck aplikace pro administrátory profilů na soc. síti Twitter.
 • Google Earth Engine – aplikace umožňující zpracování družicových snímků pomocí skriptování.
 • phpBB – v této knihovně jsem vytvořil již několik komplexních diskuzních fór a administroval je.
 • phpMyAdmin – nástavba pro práci s databází MySQL
 • pgAdmin – nástavba pro práci s databází PostgreSQL.
 • NextCloud  plaforma pro sdílení souborů v online prostoru.

Infografiky, vizualizace a datová analýza

Zpracoval jsem doslova stovky různých vizualizací, infografik, posterů, ikon a dalších grafických prvků. Většina z nich měla edukativní charakter v oblasti životního prostředí.

Na všech těchto vizualizacích jsem autorem jak celkového zpracování, tak dílčích grafických prvků (ikon atd.) a většinou samotné datové analýzy (surová data z družicových snímků, naměřená data atd.) a textů.

Infografiky

Překladatelská činnost

Již od střední školy se věnuji překladatelské činnosti, konkrétně pak překladům z anglického do českého jazyka a opačně. Jazykové znalosti získané dlouhodobým studiem na anglicky mluvících školách jsem následně prokázal složením nejvyšší možné zkoušky v rámci jazykových zkoušek Cambridge ESOL na úrovni C2 s výslednou známkou A.

V minulosti jsem také pracoval jako překladatel pro brněnskou firmu zaměřující se na tvorbu slovníků a dalších na jazyk zaměřených publikací Lingea.

Zaměřuji se zejména na překlady odborných textů z následujících oborů:

 • Meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší

  V práci jsem překládal řadu odborných textů z výše uvedených oborů.

 • Biologie

  V rámci svého vzdělávání jsem četl a překládal řadu textů z oboru biologie. Podílel jsem se také na tvorbě na odborného biologického slovníku v rámci práce ve firmě Lingea.

 • Chemie

  Zpracovával jsem řadu překladů v oboru chemie, biochemie a podobných.

 • IT

  Jsem autorem několika lokalizací softwaru do češtiny, včetně např. pilotního překladu sociální sítě Facebook do češtiny.

 • Technické překlady

  Zpracovával jsem řadu technických překladů z jiných oborů. Dlouhodobě například spolupracuji s Vysokým učením technickým, pro které zpracovávám překlady z oboru asfaltových povrchů a jejich zpracování.

Multimédia a grafika

Pro své webové stránky, infografiky, postery, publikace a další vizuální prvky (viz ukázky výše) si sám zpracovávám grafiku s využitím různých grafických programů, nejčastěji Adobe Photoshop či Affinity Photo. 

Ve volném čase rád fotím, a to již od raného věku. V rámci procesu focení dělám i následný post-processing, který už jsem v minulosti dělal i na zakázku. 

Rovněž vytvářím videa, což zahrnuje pořizování obrazového i zvukového záznamu, jejich následné spojení, střih a kompletní postprodukci a rendering.

Google Trusted Photographer

Pravidelně přispívám do Google map a Street View a byl jsem proto zařazen mezi oficiální Google Trusted fotografy.

Další dovednosti

 • Organizační schopnosti

  Mám velmi dobré organizační schopnosti. Mj. jsem měl či mám na starost například vedení oddělení kvality ovzduší, vedení jednoho z úkolů v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, jsem předsedou výboru v domě o přibližně 70 bytech a vedl jsem řadu různých skupin či týmů.

 • Řidičský průkaz

  Jsem aktivním řidičem skupiny B již od svých 18 let bez jediné nehody a rutinně řídím jak vozy s manuální, tak automatickou převodovkou.

 • Komunikační schopnosti

  Mám velmi dobré komunikační schopnosti. Mnohokrát jsem vystupoval v radiu i televizi, včetně mnoha živých vstupů či delších rozhovorů. Zároveň se pravidelně účastním různých konferencí a seminářů, kde přednáším, včetně různých přednášek pro laickou i odbornou veřejnost, pro vysoké školy apod.

Zájmy

Jelikož je moje práce zároveň mým hobby, moje volnočasové aktivity se částečně s problematikou, kterou se zabývám v rámci své pracovní činnost prolíná. 

 • Datová analýza

  Ať už jsou to data o klima, ovzduší či počtu nachozených km, rád si s těmito daty hraju, analyzuju je a hledám v nich souvislosti a dlouhodobé trendy.

 • Vizualizace dat

  Na můj koníček datové analýzy se přímo váže obliba data vizualizovat, ať už formou názorných infografik, interaktivních webových aplikací či jiných informačních prvků.

 • Sport

  Nejraději mám asi dlouhé pěší tůry, ježdění na horském kole a na kolečkových bruslích.

 • Keyboard

  Ve volném čase také hraji na keyboard. Noty už jsem zapomněl, proto hraji podle sluchu to, co znám a líbí se mi. Ukázky některých mých muzikálních výtvorů lze najít na mém veřejném YouTube playlistu (odkaz při kliknutí na tento bod).
   Můj kanál

 • Fotografování

  Ve volném čase rád fotím a fotky i zpracovávám. Nejčastěji jsou to makrofotky (fotky focené z velmi blízké vzdálenosti), krajiny či různá místa ve městě, dopravní prostředky, příroda apod.

Osobní a kontaktní informace

Narodil jsem se v únoru 1987 v Brně. V současnosti v Hrušovanech u Brna žiji se svou manželkou Hankou a vipetkou Harmony a chrtkou Vicky.

Na našich informačních stránkách najdete nově přehledný seznam posterů ČHMÚ (@CHMUCHMI), které si můžete... více

Mar 22 2022, 7:03 am

@CamillKaminski @hkregion V HK kraji je problém s benzo[a]pyrenem, jsou to zejména ty malé lokální... více

Mar 21 2022, 8:12 am

Kde byl v roce 2020 překročen imisní limit (bez O₃)? Situace je nejhorší na Ostravsku.... více

Mar 21 2022, 7:22 am

Telefon

+420 737 387 741

Email

jachym.brzezina@gmail.com

Twitter

@jachym