Lokality měřeníMěření znečištění ovzduší v rámci konceptu BORA probíhá od ledna 2021 do ledna 2022 na 8 lokalitách. Šest měřicích míst na východní straně Ostravy je doplněno dvěma vzdálenějšími stanicemi pro hodnocení regionálního přenosu znečištění. Naměřené údaje budou vyhodnoceny do konce roku 2022.


Seznam lokalit

  • Ostrava-Radvanice Nad obcí (lokalita TORE)
  • Ostrava-Radvanice OZO (lokalita TORO)
  • Ostrava-Kunčičky
  • Ostrava-Bartovice
  • Ostrava-Kunčice (Areál Liberty Ostrava a.s.)
  • Studénka (lokalita TSTD)
  • Věřňovice (lokalita TVER)