Kvalita ovzduší v Brně a vůbec

soubor odborných přednášek na téma kvality ovzduší

O přednáškách

O přednáškách

Cílem souboru přednášek o kvalitě ovzduší je seznámit širokou veřejnost s oborem kvality ovzduší - co přesně se pod tímto termínem skrývá, jaké látky jsou sledovány, jakým způsobem, co znečištění vyvolává, jaká opatření jsou v této souvislosti přijímány, představeny budou konkrétní projekty a nebude chybět praktická ukázka měřící techniky. To vše pod záštitou několika odborných institucí.

Kde

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno

Kdy

26. 9., 15. 10. a 24. 10. 2019
vždy od 18.00

Přednášející

Seznam přednášejících osob

Speaker 1

Bc. Radek Kronovet

Vedoucí referátu ochrany ovzduší
Magistrát města Brna

Speaker 2

Ing. Tomáš Helán

Referent ochrany ovzduší
Jihomoravský kraj

Speaker 3

Mgr. Jáchym Brzezina

vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav

Speaker 4

Mgr. Roman Ličbinský

Ředitel divize Udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu

Speaker 5

Mgr. Jakub Bucek

Jednatel firmy
Bucek s. r. o.

Speaker 6

RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Environmentální specialisté
Masarykova Univerzita - RECETOX

Program

Podrobný program přednáškových bloků

Znečišťující látky a aktuální stav

Jáchym Brzezina

Obecný úvod Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Jáchym Brzezina

Typy znečišťujících látek Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Typy znečišťujících látek RNDr. Roman Prokeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Přestávka

Kvalita ovzduší v Brně Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Alejandrin Littel

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Ing. Tomáš Helán

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kvalita ovzduší v České republice a Evropě Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

Zdroje znečišťování ovzduší

Jáchym Brzezina

Typy zdrojů Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Typy zdrojů RNDr. Roman Prokeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Vliv znečištění ovzduší na člověka RNDr. Ondřej Mikeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Vliv dopravy na kvalitu ovzduší Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Přestávka

Opatření ke snížení emisí Mgr. Jakub Bucek

Bucek s. r. o.

Opatření ke snížení emisí Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Vliv lokálních topenišť Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

Měření kvality ovzduší

Státní síť imisního monitoringu Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Stanice imisního monitoringu Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Referenční metody a senzory Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Přestávka

Měřící kampaně RNDr. Ondřej Mikeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Měřící kampaně Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Měřící kampaně - Ignis Brunensis, Brno-Zvonařka Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

Místo konání

Všechny přednášky se konají v hlavním sále Hvězdárny a planetária Brno.

Hvězdárna a planetárium Brno

Hlavní organizátoři

Další spolupracovníci

Praktické informace

  • Všechny přednášky se konají ve velkém sále Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře.

  • Ne, všechny přednášky jsou volně přístupné veřejnosti zdarma.

  • Pokud se na místo vydáte autem využijte mapku výše. Přímo k hvězdárně přijet možné není. Nejlepší je zvolit městskou hromadnou dopravu, tramvaj číslo 4, konečná zastávka Masarykova čtvrť.

  • Ano, soubor přednášek začíná v 18.00 h a přednášky končí kolem 19.45. Následovat bude 15minutová diskuze. Přednášející následně budou k dispozici v lobby Hvězdárny přibližně dalších 30 minut.