Kvalita ovzduší v Brně a vůbec

soubor odborných přednášek na téma kvality ovzduší

O přednáškách

O přednáškách

Cílem souboru přednášek o kvalitě ovzduší je seznámit širokou veřejnost s oborem kvality ovzduší - co přesně se pod tímto termínem skrývá, jaké látky jsou sledovány, jakým způsobem, co znečištění vyvolává, jaká opatření jsou v této souvislosti přijímány, představeny budou konkrétní projekty a nebude chybět praktická ukázka měřící techniky. To vše pod záštitou několika odborných institucí.

Kde

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno

Kdy

18.11., 19. 11. a 25. 11. 2019
vždy od 18.00

Znečišťující látky a aktuální stav

1. Přivítání a úvod
Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru životního prostředí
Statutární město Brno

5:43
2. Obecný úvod a typy znečišťujících látek
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

27:49
3. Další typy znečišťujících látek
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
environmentální specialista
RECETOX - Masarykova univerzita

19:31
4. Kvalita ovzduší v Brně
Bc. Radek Kronovet
vedoucí referátu ochrany ovzduší
Statutární město Brno

15:17
5. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
Ing. Tomáš Helán
referent ochrany ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje

25:45
5. Kvalita ovzduší v České republice a Evropě
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

19:40

Zdroje znečišťování ovzduší

1. Přivítání a úvod
Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru životního prostředí
Statutární město Brno

2:57
2. Typy zdrojů
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

11:39
3. Typy zdrojů
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
environmentální specialista
RECETOX - Masarykova univerzita

16:54
4. Vliv znečištění ovzduší na člověka
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
environmentální specialista
RECETOX - Masarykova univerzita

31:14
5. Vliv dopravy na kvalitu ovzduší
Mgr. Roman Ličbinský
ředitel divize Udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu

20:17
5. Opatření ke snížení emisí
Mgr. Jakub Bucek
jednatel
Bucek s.r.o.

28:57
6. Opatření ke snížení emisí
Bc. Radek Kronovet
vedoucí referátu ochrany ovzduší
Statutární město Brno

9:42
7. Vliv lokálních topenišť
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

15:26

Měření kvality ovzduší

1. Státní síť imisního monitoringu
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

14:06
2. Stanice v Brně
Bc. Radek Kronovet
vedoucí referátu ochrany ovzduší
Statutární město Brno

8:14
3. Referenční metody a senzory
Mgr. Roman Ličbinský
ředitel divize Udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu

17:45
4. Měřící kampaně - multisenzorová kampaň
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
environmentální specialista
RECETOX - Masarykova univerzita

18:05
5. Měřící kampaně - brněnské parky
Mgr. Roman Ličbinský
ředitel divize Udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu

12:50
6. Měřící kampaně - Ignis Brunensis, Brno-Zvonařka a náměstí Svobody
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

49:48

Přednášející

Seznam přednášejících osob

Speaker 1

Bc. Radek Kronovet

Vedoucí referátu ochrany ovzduší
Magistrát města Brna

Speaker 2

Ing. Tomáš Helán

Referent ochrany ovzduší
Jihomoravský kraj

Speaker 3

Mgr. Jáchym Brzezina

vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav

Speaker 4

Mgr. Roman Ličbinský

Ředitel divize Udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu

Speaker 5

Mgr. Jakub Bucek

Jednatel firmy
Bucek s. r. o.

Speaker 6

RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Environmentální specialisté
Masarykova Univerzita - RECETOX

Program a prezentace

Podrobný program přednáškových bloků


Kompletní PDF se všemi přednáškami

Znečišťující látky a aktuální stav

Jáchym Brzezina

Obecný úvod a typy znečišťujících látek
Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Typy znečišťujících látek RNDr. Roman Prokeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Přestávka

Kvalita ovzduší v Brně Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Alejandrin Littel

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Ing. Tomáš Helán

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kvalita ovzduší v České republice a Evropě Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

Zdroje znečišťování ovzduší

Jáchym Brzezina

Typy zdrojů Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Typy zdrojů RNDr. Roman Prokeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Vliv znečištění ovzduší na člověka RNDr. Ondřej Mikeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Vliv dopravy na kvalitu ovzduší Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Přestávka

Opatření ke snížení emisí Mgr. Jakub Bucek

Bucek s. r. o.

Opatření ke snížení emisí Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Vliv lokálních topenišť Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

Měření kvality ovzduší

Státní síť imisního monitoringu Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Stanice imisního monitoringu Bc. Radek Kronovet

Magistrát města Brna

Referenční metody a senzory Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Přestávka

Měřící kampaně RNDr. Ondřej Mikeš Ph.D.

Masarykova univerzita - RECETOX

Měřící kampaně Mgr. Roman Ličbinský

Centrum dopravního výzkumu

Měřící kampaně - Ignis Brunensis, Brno-Zvonařka Mgr. Jáchym Brzezina

Český hydrometeorologický ústav

Diskuze

7

přednášejících

18

přednášek

372 min

videonahrávek

6 měsíců

příprav

Místo konání

Všechny přednášky se konají v hlavním sále Hvězdárny a planetária Brno.

Hvězdárna a planetárium Brno

Hlavní organizátoři

Další spolupracovníci

Praktické informace

  • Všechny přednášky se konají ve velkém sále Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře.

  • Ne, všechny přednášky jsou volně přístupné veřejnosti zdarma.

  • Pokud se na místo vydáte autem využijte mapku výše. Přímo k hvězdárně přijet možné není. Nejlepší je zvolit městskou hromadnou dopravu, tramvaj číslo 4, konečná zastávka Masarykova čtvrť.

  • Ano, soubor přednášek začíná v 18.00 h a přednášky končí kolem 19.45. Následovat bude 15minutová diskuze. Přednášející následně budou k dispozici v lobby Hvězdárny přibližně dalších 30 minut.